Административный отдел

График 2/2

Работа в офисе

Администратор техподдержки

Условия:

-Полный рабочий день с 8-00 до 20-00.
-Работа в офисе.
-Расположение в г. Варшава (район Piaseczno, ул. Кинескопова 1) рядом с Designer Outlet Warszawa.
-График работы 2 через 2.
-Официальное оформление.
-Оклад.
-Испытательный срок по результатам собеседования.
-Обязательное обучение в процессе работы внутри команды.

Знание языков:

-Родной язык может быть русским польским, украинским.
-Знание английского языка на уровне Intermediate и выше.

Обязанности:

-техническое сопровождение клиентов и учеников школы,
-поддержка пользователей мобильного приложения школы Alpha Space,
-поддержка отдела продаж,
-работа с таблицами, календарями, CRM-системой и онлайн-сервисами,
-техническая работа с обучающей платформой Bizon, Moodle,
-подготовка и открытие курсов,
-участие в организации вебинаров и мастер-классов,
-взаимодействие и техническая поддержка других сотрудников школы,
-следование регламентам и инструкциям своей должности,
-доработка и совершенствование инструкций и регламентов отдела,
-выполнение иных поручений руководителя.

Навыки и знания:

-Желание развиваться в области астрологии.
-Грамотная письменная речь.
-Грамотная устная речь.
-Приятный голос.
-Владением Поисковиками Яндекс, Гугл.
-Знание Excel, Word на уровне продвинутого пользователя.
-Знание Zoom на уровне обычного пользователя.
-Умение пользоваться сервисами Google (Таблицы, Документы Word, Google Календарь, Формы Google).
-Скорость печати от 150 знаков и выше.
-Знание ПК на уверенном уровне.

Обучение и адаптация перед вступлением в должность.


Личностные качества:

-готовность быстро обучаться и внедрять новые знания,
-умение работать в режиме многозадачности, вести несколько процессов одновременно,
-способность придерживаться алгоритма работы,
-решительность и активная жизненная позиция,
-умение спокойно принимать критику и корректировать качество своей работы,
-стрессоустойчивость.
-дружелюбие.
-трудолюбие,
-аналитический склад ума,
-ответственность,
-добросовестность и честность,
-умение преодолевать трудности и расширять зону комфорта,
-способность к командной работе и взаимовыручке.


Куда направлять резюме

Резюме с приложением фотографии обязательное условие. Отклики на вакансию с кратким рассказом о себе, какие курсы проходили, своем опыте работы, навыках, и почему именно вы подходите на эту вакансию, отправлять на электронную почту hr@deepskyastrology.com


При положительном рассмотрении Вашего резюме, с вами свяжется наш сотрудник и предложит пройти тестовое задание.

Warunki:

-Pełny etat od 8:00 do 20:00.
-Praca w biurze.
-Lokalizacja w Piasecznie, ul. Kineskopowa 1( blisko Designer Outlet).
-Grafik pracy 2 dni przez 2 dni.
-Oficjalne zatrudnienie (umowa zlecenia).
-Wynagrodzenie stałe.
-Okres próbny wyznaczamy na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej.
-Obowiązkowe szkolenie w trakcie pracy wewnątrz zespołu.

Znajomość języków:

-Ojczystym językiem może być rosyjski, polski lub ukraiński.
-Znajomość języka angielskiego na poziomie Intermediate lub wyższym.

Obowiązki:

-Techniczne wsparcie klientów i uczniów szkoły,
-Obsługa użytkowników mobilnej aplikacji szkoły Alpha Space,
-Wsparcie techniczne z działem sprzedażu,
-Praca z arkuszami kalkulacyjnymi Google, kalendarzami, systemem CRM i usługami online,
-Techniczna praca z platformą szkoleniową Bizon, Moodle,
-Przygotowywanie i otwieranie kursów,
-Udział w organizacji webinarów i warsztatów,
-Współpraca i wsparcie techniczne innych pracowników szkoły,
-Przestrzeganie regulaminów i instrukcji dotyczących stanowiska,
-Modyfikacja i ulepszanie instrukcji i regulaminów działu,
-Wykonywanie innych poleceń kierownika.

Umiejętności i Wiedza:

-Chęć rozwoju w dziedzinie astrologii.
-Płynna umiejętność pisania.
-Płynna umiejętność mówienia.
-Przyjemny głos.
-Znajomość wyszukiwarek internetowych Yandex, Google.
-Znajomość Excel, Word na poziomie zaawansowanego użytkownika.
-Znajomość Zoom na poziomie podstawowego użytkownika.
-Umiejętność korzystania z usług Google (Arkusz kalkulacyjny, Dokumenty, Kalendarz, Formularze).
-Szybkość pisania od 150 znaków na minutę i więcej.
-Pewna znajomość obsługi komputera.

Edukacja i adaptacja przed rozpoczęciem pracy.


Cechy osobowościowe:

-Gotowość do szybkiego uczenia się i wdrażania nowej wiedzy.
-Umiejętność pracy w trybie wielozadaniowym, prowadzenie kilku procesów jednocześnie.
-Zdolność do przestrzegania algorytmu pracy.
-Determinacja i aktywne podejście do życia.
-Umiejętność spokojnego przyjmowania krytyki i poprawiania jakości swojej pracy.
-Odporność na stres.
-Życzliwość.
-Pracowitość.,
-Analityczne myślenie.
-Odpowiedzialność.
-Sumienność i uczciwość.
-Umiejętność pokonywania trudności i poszerzania strefy komfortu.
-Zdolność do pracy zespołowej i wzajemnej pomocy.

Хотите работать в команде школы Альфа?

Откликнуться на вакансию


Календарь
школы альфа

ближайший старт

24 мая

1 ступень "Инструменты астролога". База анализа натальной карты

Подробнее